برامو" /> برای حذف خاک در ساعت ー The best place to buy Brand Bags Watches Jewelry, Bramo"/><body style=";text-align:right;direction:rtl"> برای حذف خاک در ساعت ー The best place to buy Brand Bags Watches Jewelry, Bramo!

برای حذف خاک در ساعت

Posted at 2017/01/02

برای حذف خاک در ساعت

سلام

من از تبلیغات تبلیغاتی Ginzo ارسال خواهم کرد چون استودیو تماشا بسیار مشغول است.
اگر امروز می توانید ببینید ...
سپس به موضوع اصلی

اگر ساعت را بردارید، این سیاه و سفید خواهد بود

سازمان دیده بان استودیو

علت این است که خاک بین فرکانس تنفس انباشته شده است.
به خصوص در تابستان، عرق اغلب تجمع می یابد، بنابراین گرد و غبار انباشته جذب عرق و سخت می کند.

در این صورت، هر قلم را با یک قلم مو یا آب جاری تمیز نکنید.
هیچ شکستی وجود ندارد، بنابراین لازم نیست که از هم جدا و تمیز شویم، اما تعداد زیادی از افرادی که می خواهند از شر آن خلاص شوند، باید وجود داشته باشد.
yogure تابستان پایدار است، و آن را به شکاف نفس و پشت درب می رسد.

چنین خاکی اگر یک بار بیرون آورید و یک پاک کننده اولتراسونیک قرار دهید، زیبا خواهد بود.
به عنوان مثال ...

چنین تماشایی کثیف ... هنگامی که شما تمیز کردن سونوگرافی را امتحان کنید، بسیار زیبا می شود.

لرزش امواج اولتراسونیک، حباب های کوچک را در آب تولید می کند و امواج شوک که در لحظه ای که حباب ها پشت سر می گذارند، از بین می روند.

از آنجا که ساعتهای مکانیکی بسیار ظریف هستند، ما این تمیز کردن اولتراسونیک را توصیه می کنیم.
علاوه بر تمیز کردن، خوب است که تعمیر و نگهداری به طور مرتب انجام شود.